Loov Pärnu

Materjalid

UUS! Pärnu linnavolikogu pressiteade 16.06.2022: Volikogu kinnitas Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia

Pärnu linnavolikogu kinnitas Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia aastateks 2022-2030, mis on aluseks investeeringute kavandamisel ja eelarve koostamisel.

Dokumendis on kultuuri ja spordi strateegilised eesmärgid koos peamiste tegevussuundadega. Kultuuristrateegia eesmärgid on: Pärnus on loomeinimesi ja kohalikku omaalgatust väärtustav keskkond; Pärnu mitmekülgne ja kõrgetasemeline kultuurielu kõnetab nii kohalikke kui ka külalisi; Pärnus on kultuuril ja loovusel oluline roll inimeste ja linna arengus. Spordistrateegia eesmärgid on: Pärnus on liikumist ja sporti soodustavad tingimused; Pärnus on terviklikult toimiv spordisüsteem; Pärnus on mitmekülgsete ja kõrgtasemeliste spordisündmuste toimumispaik.

Kultuuri- ja spordistrateegia „Loov ja liikuv Pärnu 2030“ juurde on lisatud tegevuskavad, kust leiab iga tegevuse partnerid ja rahastamisallikad. Strateegiat ja tegevuskava uuendatakse igal aastal, kohandades vajadusel eesmärke ja mõõdikuid ning täiendades peamiste tegevussuundade ja konkreetsete tegevuste loetelu.

Link Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia dokumendile ja tegevuskavadele.

Strateegia koostamise aja- ja tegevuskava

 1. Avaüritus (strateegiapäev 1) 02.10.2020
 2. Protsessi veebilehe koostamine ja käivitamine 13.10.2020
 3. Veebiarutelu osavaldade kultuuri- ja sporditegijatega 02.02.2021
 4. Veebiarutelu Pärnus tegutsevate kultuuriinstitutsioonidega 18.02.2021
 5. Veebiarutelu Pärnu suuremate festivalide ja spordisündmuste korraldajatega 18.02.2021
 6. Veebiarutelu Pärnu vabaühendustega, seltsidega ja loomeettevõtetega 19.02.2021
 7. Veebiarutelu Pärnu spordivaldkonna esindajatega 04.03.2021
 8. Veebiarutelu tegevuskava koostamiseks spordivaldkonnaga (29.04.2021)
 9. Veebiarutelu tegevuskava koostamiseks haridus- ja noorsootöövaldkonnaga (30.04.2021)
 10. Veebiarutelu tegevuskava koostamiseks turismivaldkonnaga (04.05.2021)
 11. Veebiarutelu tegevuskava koostamiseks sotsiaalvaldkonnaga (05.05.2021)
 12. Veebiarutelu tegevuskava koostamiseks festivalide ja kultuurisündmuste korraldajatega (05.05.2021)
 13. Spordivaldkonna tegevuskava avalik veebiarutelu (10.06.2021)
 14. Kultuurivaldkonna tegevuskava avalik veebiarutelu (11.06.2021)
 15. Strateegia avalikustamine ja tagasiside kogumine (september 2021)
 16. Strateegia viimase versiooni koostamine (oktoober-detsember 2021)
 17. Strateegia tutvustamine linnavalitsusele (veebruar 2022)
 18. Strateegia avalikustamine ja ettepanekute kogumine (aprill-mai 2022)
 19. Strateegia heakskiitmine Pärnu linnavolikogus (16. juuni 2022)


Kohtumiste kokkuvõtted ja esitlused

Arengudokumendid

Alusuuringud