Loov Pärnu
Loov Pärnu on Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia aastateks 2022-2030 ning selle alusel elluviidavad arendustegevused. Strateegia visioon on Pärnu kui aastaringselt loov ja liikuv linn, mis ei püsi kunagi paigal.

Loov Pärnu Akadeemia on kultuuri- ja spordivaldkonna koolitus- ning arendusprogramm.