Pärnu linnavalitsus on käivitanud Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia koostamise. Protsessi eesmärk on leppida koos valdkonna esindajatega kokku tulevikuvisioon ja olulisimad tegevussuunad. Usume, et looval Pärnul on potentsiaali saada Läänemere pärliks ning et kultuuril ja spordil on selle ambitsiooni saavutamisel täita võtmeroll. Strateegia koostamist nõustavad kultuuripoliitika mõttekoda Creativity Lab koos Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga.