Pärnu linnavalitsus on käivitanud Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia koostamise. Protsessi eesmärk on leppida koos valdkonna esindajatega kokku tulevikuvisioon ja olulisimad tegevussuunad. Usume, et looval Pärnul on potentsiaali saada Läänemere pärliks ning et kultuuril ja spordil on selle ambitsiooni saavutamisel täita võtmeroll. Strateegia koostamist nõustavad kultuuripoliitika mõttekoda Creativity Lab koos Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga. 

UUS! Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia avalik väljapanek toimub 27. aprill kuni 18. mai 2022 (kaasa arvatud). Strateegiadokument on leitav siit. (27.04.2022)

UUS! Pärnu linnavalitsus otsib 2022. aastaks loomeresidentuuride korraldajat. Loomeresidentuuri korraldaja ülesandeks on resideerumisvõimaluste pakkumine, Ukraina loovisikute toetamine, Pärnu loovisikute rahvusvahelise koostöö soodustamine, Pärnu kultuurielu rikastamine. Pakkumised esitada hiljemalt 10. mail 2022. Lisainfo on leitav siit. (26.04.2022)