Loov Pärnu
Loov Pärnu on Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia ning selle alusel elluviidavad arendustegevused. Pärnu linnavolikogu kinnitas 16. juunil 2022 strateegia "Loov ja liikuv Pärnu" aastateks 2022-2030, mis on aluseks investeeringute kavandamisel ja eelarve koostamisel. Strateegia visioon on Pärnu kui aastaringselt loov ja liikuv linn, mis ei püsi kunagi paigal! Strateegia koostamist nõustasid kultuuripoliitika mõttekoda Creativity Lab koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga.