Loov Pärnu

Räägi kaasa

Email again:
Hea arengukava on elav dokument, pidevalt täienev, arenev ja ümbritsevate muutustega arvestav. Siin on võimalik jagada Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia koostajate ning elluviijatega uusi ideid ja ettepanekuid, millega tuleks valdkonna arendamisel kindlasti arvestada. Samuti on oodatud tagasiside ja muud tähelepanekud, kuidas Pärnu kultuuri- ja spordielu veelgi paremaks muuta.