Loov Pärnu

Loov Pärnu Akadeemia

Loov Pärnu Akadeemia on kultuuri- ja spordivaldkonna eestvedajate koolitus- ja arendusprogramm. Akadeemia eesmärk on tugevdada kultuuri- ja spordikorraldajate võrgustikku, jagada häid praktikaid, tagasisidestada ja uuendada linna kultuuri- ja spordistrateegiat ning saada uusi teadmisi.

Moodul 3: "Kuidas tõhustada kultuuri-, spordi- ja turismivaldkondade omavahelist koostööd?"
7. märts 2023


Moodul 2: Kultuuri- ja spordivaldkonna rahvusvaheliste projektitaotluste ettevalmistamine
14. veebruar 2023

Moodul 1: Kultuuri- ja spordivaldkonna turundus ja kommunikatsioon
16. november 2022