Loov Pärnu

Loov Pärnu Akadeemia

Loov Pärnu Akadeemia on kultuuri- ja spordivaldkonna eestvedajate koolitus- ja arendusprogramm. Akadeemia eesmärk on tugevdada kultuuri- ja spordikorraldajate võrgustikku, jagada häid praktikaid, tagasisidestada ja uuendada linna kultuuri- ja spordistrateegiat ning saada uusi teadmisi.

Moodul 5: Loov Pärnu strateegiapäev - spordistrateegia tegevuskava ülevaatus ja lähiaastate prioriteedid.
15. märts 2024, Pärnu Keskraamatukogus

Strateegiapäeva eesmärk on anda ülevaade Pärnu spordistrateegia elluviimise hetkeseisust ning leppida koos valdkonnaga kokku lähiaastate olulisemad prioriteedid ja arendamist vajavad teemad. Strateegiapäeva kokkuvõtte leiate siit.

Moodul 4: Loov Pärnu strateegiapäev - kultuuristrateegia tegevuskava ülevaatus ja lähiaastate prioriteedid.
14. märts 2024, Pärnu Keskraamatukogus

Strateegiapäeva eesmärk on anda ülevaade Pärnu kultuuristrateegia elluviimise hetkeseisust ning leppida koos valdkonnaga kokku lähiaastate olulisemad prioriteedid ja arendamist vajavad teemad. Strateegiapäeva kokkuvõtte leiate siit. 

Moodul 3: "Kuidas tõhustada kultuuri-, spordi- ja turismivaldkondade omavahelist koostööd?"
7. märts 2023


Moodul 2: Kultuuri- ja spordivaldkonna rahvusvaheliste projektitaotluste ettevalmistamine
14. veebruar 2023

Moodul 1: Kultuuri- ja spordivaldkonna turundus ja kommunikatsioon
16. november 2022